ضمانت نامه

کلیه کولرهای گازی مرکادو دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه ضمانت قطعات و ۱۰ سال پشتیبانی می باشند.