مشترک محترم، ضمن تشکر از همراهی شما  در صورت داشتن هرگونه شکایت و نارضایتی از مجموعه ما ضمن بیان نام دستگاه خریداری شده و شماره سریال دلایل نارضایتی خود را به گوش ما برسانید .کارشناسان ما به زودی با شما تماس خواهند گرفت. قطعا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه خدمت رسانی بهتر کمک خواهد نمود.

 

شکایات